นมวัวดอย

Posted on February 24, 2011 | Category: กรวิศฎ์ ณ ถลาง

กลีบดอกสีขาว หรือขาวอมชมพู ติดกันคล้ายรูปกรวยแกมรูประฆัง ยาว 2.5-4.2 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  แผ่นกลีบกว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. มีประสีเหลืองแต้มเป็นทางจากปากหลอดลงไปจนถึงโคนกลีบดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhododendron surasianum Balf.f. et Craib,

วงศ์ : Ericaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ต้น : ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-12 ม.

ใบ  : เป็นเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง และเรียงห่างๆ บนกิ่ง รูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายแหลม โคนสอบหรือมน ขอบเรียบ มีขนยาวประปราย แผ่นใบด้านล่างมีเกล็ดหนาแน่น เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น

ช่อดอก : สั้นออกตามปลายกิ่งช่อละ 3-4 ดอก กลีบดอกสีขาว หรือขาวอมชมพู ติดกันคล้ายรูปกรวยแกมรูประฆัง ยาว 2.5-4.2 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  แผ่นกลีบกว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. มีประสีเหลืองแต้มเป็นทางจากปากหลอดลงไปจนถึงโคนกลีบดอก บริเวณโคนกลีบดอกทั้งด้านนอก และด้านในมีขนสั้นสีขาว  เกสรเพศผู้ 10 อัน  ยาวไม่เท่ากัน  ตั้งแต่ 3-4 ซม. โคนก้านชูอับเรณูมีขนสั้น รังไข่มีเกล็ดสีน้ำตาลหนาแน่น

ผล : แบบแก่แล้วแตกเป็น 5 เสี่ยง มีเมล็ดจำนวนมาก   เมล็ดแบน  เล็กมาก มีปีกบางใสล้อมรอบ

ถิ่นกำเนิด : พรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย  พบที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนบางบริเวณ   บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400-1,600 ม. ขึ้นบนพื้นที่ลาดชันที่ชุ่มชื้นในป่าดิบเขา

ฤดูกาลออกดอก : มีนาคม-เมษายน

โดย อ. กรวิศฎ์  ณ ถลาง
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

» Filed Under กรวิศฎ์ ณ ถลาง

Leave a Reply

CAPTCHA Image

Copyright © 2010 Biology @ MUSC Knowledge Repository. All Rights Reserved | Design: YGoY
272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, THAILAND