กุหลาบป่า

Posted on February 24, 2011 | Category: กรวิศฎ์ ณ ถลาง

 ดอกออกเป็นช่ออัดแน่นแบบร่ม (umbell) ดอกย่อยมีจำนวน 10–15 ดอก  ก้านช่อดอกยาวประมาณ 10 ซม. ก้านช่อดอกย่อยยาวl 1–2 ซม. สีน้ำตาลแดงอ่อนนุ่ม กลีบเลี้ยงเกลี้ยงมีรอยหยัก  5, 2–3  มม.  กลีบดอก campanulate, มีสีขาวครีมถึงเหลืองหรือชมพูอ่อน โดยมีจุดประบนกรวยดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhododendron taliense Franchet

วงศ์ : Ericaceae

ชื่อท้องถิ่น :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ต้น : เป็นไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร  ในขณะที่ยังเล็กแตกกิ่งก้านมากและมีขนอ่นนุ่มปกคลุมโดยทั่วไป ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นเกลี้ยงเกลา

ใบ : แผ่นใบหนาและเหนียวคล้ายหนัง  ใบรูปขอบขนานผสมรูปไข่ (oblong-ovate) หรือรูปไข่ผสมรูปใบหอก (ovate-lanceolate) ขนาด 4–10 × 2–3.5 ซม. ฐานใบกลมมน (round) หรือ ฐานใบแหลม (cuneate) ขอบใบม้วนนิดๆ  ปลา่ยใบแหลม (acute) หรือ แหลมมีติ่งยื่น (mucronate)  ผิวด้านท้องใบปกคลุมด้วยขนละเอียด 2 ชั้น ชั้นนอกสีแดงอมน้ำตาลอ่อนนุ่มขนมีการแกกกิ่งด้วย ส่วนชั้นล่างอัดแน่น  ผิวด้านหลังใบเกลี้ยง

ดอก : ดอกออกเป็นช่ออัดแน่นแบบร่ม (umbell) ดอกย่อยมีจำนวน 10–15 ดอก  ก้านช่อดอกยาวประมาณ 10 ซม. ก้านช่อดอกย่อยยาวl 1–2 ซม. สีน้ำตาลแดงอ่อนนุ่ม กลีบเลี้ยงเกลี้ยงมีรอยหยัก  5, 2–3  มม.  กลีบดอก campanulate, มีสีขาวครีมถึงเหลืองหรือชมพูอ่อน โดยมีจุดประบนกรวยดอก

(อยู่ระหว่างการเขียนและรวบรวมข้อมููล)

ถิ่นกำเนิด : ยูนนานตะวันตก  ประเทศจีน  บนภูเขาสูง 3,200-4,100 เมตร  เหนือระดับน้ำทะเล

แหล่งที่พบในประเทศไทย : ภูเขาสูงในภาคเหนือ เช่น  ดอยอินทนนท์  ดอยผ้าห่มปก  ดอยเชียงดาว   ดอยลังกาหลวง

โดย อ. กรวิศฎ์  ณ ถลาง
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

» Filed Under กรวิศฎ์ ณ ถลาง

Leave a Reply

CAPTCHA Image

Copyright © 2010 Biology @ MUSC Knowledge Repository. All Rights Reserved | Design: YGoY
272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, THAILAND