แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์ Author: พิไล พูลสวัสดิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2538. Call No: QX460 Thai 37 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเรื่อง “แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์” นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีววิทยา และคุณสมบัติในการก่อโรคของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต การทำให้เกิดโรคในมนุษย์และการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงและสัตว์ขาปล้องเหล่านี้