การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: T11 ก525 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของนักวิจัยรุ่นใหญ่/รุ่นกลางที่เห็นคุณค่าของการถ่ายทอด “วิธีการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” โดยแท้

ท่องแดนวิทยาศาสตร์

ท่องแดนวิทยาศาสตร์ Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Call No: Q141 ย127ท 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้รวมงานเขียนบางส่วนของ ดร.ยงยุทธ ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2512-2547) จึงให้ภาพเส้นทางชีวิตและการทำงานของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปผจญภัยในโลกของวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน จนมาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยและนักวิจัยของประชาคมโลก เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ่านบันทึกส่วนตัว