Mentor-mentee-mentoring = ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี

Mentor-mentee-mentoring = ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์ และ ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552. Call No: Q149.T5 ม257 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความเป็น mentor ที่ชัดเจน ช่ำชอง เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในชีวิตจริงออกมาเป็นตัวหนังสือทั้ง 15 บท ที่มีเนื้อหาสาระที่เข้มข้น และยังเป็นหนังสือที่อ่านสนุกอีกด้วย

Mentor-mentee-mentoring = ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยที่ดี

Mentor-mentee-mentoring = ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยที่ดี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์ และ ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: Q149.T5 ม257 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ “Mentor-mentee-mentoring = ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยที่ดี” เล่มนี้ ร่วมกันเขียนโดยอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาโทและเอก และเป็นพี่เลี้ยงของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาไม่นาน ท่านเหล่านี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำหน้าที่ mentoring และได้ให้คำแนะนำที่ดีๆ มากมาย จากมุมมองต่างๆ

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: T11 ก525 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของนักวิจัยรุ่นใหญ่/รุ่นกลางที่เห็นคุณค่าของการถ่ายทอด “วิธีการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” โดยแท้

เรื่องราวของการวิจัย

เรื่องราวของการวิจัย Author: คามิโอะ ยาซุซากุ ; แปลโดยยุวดี เชี่ยววัฒนา Imprint:  กรุงเทพฯ : เทรด ; อคาเดมี, 2534. Call No: LB2369 Thai 237 2534 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ถ้าเรามาพินิจพิจารณานักวิจัยกันให้ดี เราจะเห็นว่า นักวิจัยนั้นก็มีทั้งนักวิจัยมืออาชีพ และมือสมัครเล่น นอกจากนี้จะเห็นว่า นักวิจัยจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาระดับความรู้ ความขยันของนักวิจัย หากแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการทำวิจัยที่แตกต่างกัน