ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา. กลศาสตร์

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา. กลศาสตร์ Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.1 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยามหิดล, 2554. Call No: QC174.8 ว252ฟ 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ด้านกลศาสตร์เชิงสถิติ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความรู้ในหลากหลายแขนงทางฟิสิกส์ จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากอันหนึ่งที่ผู้อ่านนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังจะได้สัมผัสกับโจทย์ที่ยากขึ้นจากแหล่งต่างๆ เช่น จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ เป็นต้น