การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: T11 ก525 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของนักวิจัยรุ่นใหญ่/รุ่นกลางที่เห็นคุณค่าของการถ่ายทอด “วิธีการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” โดยแท้

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe Author: Tony Hey, Patrick Walters เขียน ; พิเชษฐ กิจธารา, แปล ; วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. Call No: QC174.12 ฮ649ค 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe เป็นหนังสือในรูปแบบอ่านง่ายและไม่มีคณิตศาสตร์ซับซ้อน นำท่านสู่แนวคิดสำคัญๆ ทางควอนตัม และแสดงให้เห็นผลกระทบของมันต่อชีวิตประจำวันของเรา หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างกลศาสตร์ควอนตัมกับนิยายวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับทุกคนที่ต้องการเข้าใจว่า “ฟิสิกส์เปิดโอกาสให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้อย่างไร”

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers Author: ฮอฟฟ์แมน, พอล ; นรา สุภัคโรจน์, แปล ; พิเชษฐ กิจธารา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. Call No: QA29.E68 ฮ159ผ 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ “พอล แอร์ดิช” นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะที่มีผลงานมากที่สุดและสติเฟื่องที่สุดในยุคนี้ เขาหลงใหลคลั่งไคล้คณิตศาสตร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา ใช้เวลาวันละสิบเก้าชั่วโมง เพื่อคิดและเขียนคณิตศาสตร์ตราบจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต ในหนังสือชีวประวัติที่น่าอัศจรรย์ใจเล่มนี้ผู้อ่านจะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่เพียงแต่ความประหลาดของเขาเท่านั้น แต่ยังมีความอบอุ่น อารมณ์ขัน และความชื่นชมยินดีกับความทุ่มเทของเขา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Author: ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ Imprint:  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Call No: QA280 ศ484ท 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ช่วยวิเคราะห์อนุกรมเวลา และนำผลลัพธ์ของโปรแกรมมาประกอบการอธิบาย อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และเพิ่มส่วนที่เป็นเฉลยของแบบฝึกหัดในแต่ละบท

เรื่องราวของการวิจัย

เรื่องราวของการวิจัย Author: คามิโอะ ยาซุซากุ ; แปลโดยยุวดี เชี่ยววัฒนา Imprint:  กรุงเทพฯ : เทรด ; อคาเดมี, 2534. Call No: LB2369 Thai 237 2534 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ถ้าเรามาพินิจพิจารณานักวิจัยกันให้ดี เราจะเห็นว่า นักวิจัยนั้นก็มีทั้งนักวิจัยมืออาชีพ และมือสมัครเล่น นอกจากนี้จะเห็นว่า นักวิจัยจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาระดับความรู้ ความขยันของนักวิจัย หากแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการทำวิจัยที่แตกต่างกัน

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2549. Call No: Q175.52.T5 บ126 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้สะท้อนปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ในสังคมไทยอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก สะท้อนภาพของความร่วมมือระหว่างสมาคมที่ทรงเกียรติภูมิ 2 ด้านของสังคม คือ ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม กับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประการที่สอง เป็นความพยายามให้นักวิทยาศาตร์นำเสนอภาพความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตีความ ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงสู่ชีวิตผู้คนในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุคการเป็นสังคมแห่งความรู้หรือสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ Author: เขียนโดย นีล อาร์ดลีย์ ; ผู้แปล, ยุวดี เชี่ยววัฒนา, สุนันทา วิบูลย์จันทร์, และขนิษฐา จันทนสมิต Imprint: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2544. Call No: Q123 อ644พ 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ พบความมหัศจรรย์และทุกคำตอบของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ค้นหาง่าย อธิบายคำต่อคำ นิยามศัพท์กว่า 2,000 คำ อธิบายอย่างละเอียดทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์

ท่องแดนวิทยาศาสตร์

ท่องแดนวิทยาศาสตร์ Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Call No: Q141 ย127ท 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้รวมงานเขียนบางส่วนของ ดร.ยงยุทธ ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2512-2547) จึงให้ภาพเส้นทางชีวิตและการทำงานของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปผจญภัยในโลกของวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน จนมาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยและนักวิจัยของประชาคมโลก เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ่านบันทึกส่วนตัว

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554. Call No: Q175.5 ย127ว 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิทยาศาสตร์เป็นขุมความรู้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ วิทยาศาสตร์ให้หลักการและวิธีการคิดและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์สอนให้เรามีจินตนสการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รอบตัว ทำให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากเข้าใจ แล้วนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น