ชีวเคมี

November 14, 2017

ชีวเคมี

Author: มนตรี จุฬาวัฒนทล … [และคนอื่นๆ]
Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
Call No: QU4 Thai 581 2542

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

ตำรา “ชีวเคมี” นี้เป็นผลงานอันยาวนานของคณาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของการแต่งตำรานี้ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพไว้ใช้ในการศึกษาวิชาชีวเคมี