เคมีอินทรีย์

October 5, 2017

เคมีอินทรีย์

Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์
Imprint: [นนทบุรี] : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
Call No: QD251.2 ส816ค 2548

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หลังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินทรีย์ เช่น ชนิด การเรียกชื่อ สมบัติ ปฏิกิริยา และกลไกปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นมากในการศึกษาวิชาเคมีชั้นสูง หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวเคมี หรือ เคมีในอุตสาหกรรม เป็นต้น