นกเงือก : สัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบ

April 3, 2017

นกเงือก : สัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบ

Author: ผู้เขียน, พิไล พลูสวัสดิ์ ; ถ่ายภาพ, Atsuo Tsuji
Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543.
Call No: QL696.C729 Thai 737 2543

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

นกเงือกเป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่มวลมนุษย์ในภาคพื้นนี้ แต่มรดกชิ้นนี้กำลังประสบกับภาวะวิกฤตในทุกหนแห่ง มาเถอะท่าน! มาช่วยกันทำนุบำรุงมรดกชิ้นนี้ของเราให้อยู่คู่ป่าไทย เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชม ได้เรียนรู้ และได้มีจิตสำนึกว่าเราจะร่วมกันรักษามรดกทางธรรมชาติให้อยู่คู่โลกใบนี้ต่อไป