ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี

March 23, 2017

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี

Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร … [และคนอื่นๆ]
Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
Call No: QH541.15.B56 ค181 2557

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องใหญ่ๆ 6 เรื่องด้วยกัน คือ คุณงามความดีของท่านอาจารย์วิสุทธิ์ทั้งในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นมนุษย์ สาระความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโมเลกุลและยีน สปีชีส์ ระบบนิเวศ ชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ