แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์

March 16, 2017

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์

Author: พิไล พูลสวัสดิ์
Imprint:  กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2538.
Call No: QX460 Thai 37 2538

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเรื่อง “แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์” นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีววิทยา และคุณสมบัติในการก่อโรคของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต การทำให้เกิดโรคในมนุษย์และการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงและสัตว์ขาปล้องเหล่านี้