สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

March 16, 2017

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

Author: วิสุทธิ์ ใบไม้
Imprint: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538.
Call No: QH77.T5 Thai 794 2538

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

ความหลากหลายทางชีวภาพเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่รอคอยการค้นพบ แต่หากการสูญเสียสิ่งมีชีวิตยังดำรงอยู่เฉกเช่นในปัจจุบัน ขุมทรัพย์เหล่านั้นอาจสิ้นสูญไปก่อน การอนุรักษ์และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อีกมากที่มนุษย์คาดไม่ถึง