พจนานุกรมธรรมชาติวิทยา

April 3, 2017

พจนานุกรมธรรมชาติวิทยา

Author: เขียนโดย เดวิด เบอร์นี ; ผู้แปล, วิสุทธิ์ ใบไม้, ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ และ ศรีสุมนตร์ สีตะธนี
Imprint:  กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2543.
Call No: QH302.5 บ828พ 2543

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเล่มนี้ อธิบายศัพท์กว่า 2,000 คำ ในสาขาชีววิทยา ชีวเคมีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ภาพประกอบสี่สี แสดงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตว์ชั้นต่ำ สัตว์ชั้นสูง และพืช ดัชนีค้นคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วยให้ค้นหาคำได้ง่ายและรวดเร็ว