การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ = Nature conservation in Thailand in relation to social and economic development

March 16, 2017

การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ = Nature conservation in Thailand in relation to social and economic development

Author: บรรณาธิการ, ธวัชชัย สันติสุข, เต็ม สมิตินันทน์, Warren Y. Brockelman
Imprint:  กรุงเทพฯ : สยามสมาคม, 2528.
Call No: QH77.T5 Thai 27 2528

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการ “การอนุรักษ์ในประเทศไทย” เป้าหมายของโครงการก็เพื่อประเมินผลงานการอนุรักษ์ที่ได้กระทำมาแล้ว และปัญหาปัจจุบันในการอนุรักษ์ในประเทศไทย และเพื่อช่วยเผยแพร่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนงานอนุรักษ์ในอนาคต อีกทั้งส่งเสริมให้ใช้ผลงานด้านอนุรักษ์ผสมผสานในขบวนการการพัฒนาสังคมและเศรษญกิจทั้งมวล