นกเงือก : สัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบ
Hornbills , นกเงือก / April 3, 2017

นกเงือก : สัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบ Author: ผู้เขียน, พิไล พลูสวัสดิ์ ; ถ่ายภาพ, Atsuo Tsuji Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543. Call No: QL696.C729 Thai 737 2543 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ นกเงือกเป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่มวลมนุษย์ในภาคพื้นนี้ แต่มรดกชิ้นนี้กำลังประสบกับภาวะวิกฤตในทุกหนแห่ง มาเถอะท่าน! มาช่วยกันทำนุบำรุงมรดกชิ้นนี้ของเราให้อยู่คู่ป่าไทย เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชม ได้เรียนรู้ และได้มีจิตสำนึกว่าเราจะร่วมกันรักษามรดกทางธรรมชาติให้อยู่คู่โลกใบนี้ต่อไป

The Asian hornbills : ecology and conservation

The Asian hornbills : ecology and conservation Author: Pilai Poonswad Imprint:  Bangkok : Biodiversity Research and Training Program, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, c1998. Call No: QL696.C729 A832 1998 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This publication is a result of the Second International Asian Hornbill Workshop held as a follow-up to the first workshop, in Bangkok and Khao Yai National Park, Thailand, during 10-18 April 1996. The aim of this workshop was to share up-to-date information about the hornbills in their various geographical locations, and about the ecosystems of which these birds are an integral part. …

Hornbills of the world : a photographic guide
Hornbills , นกเงือก / April 3, 2017

Hornbills of the world : a photographic guide Author: Pilai Poonswad, Alan Kemp, Morten Strange ; protography by Tim Lamen and others Imprint:  Singapore : Draco Publishing and Distribution/Hornbill Research Foundation, c2013. Call No: QL696.C729 P637h 2013 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –  

Hornbills : A Thai heritage-A World heritage

Hornbills : A Thai heritage-A World heritage Author: Pilai Poonswad Imprint:  Bangkok : Thailand Hornbill Project, Faculty of Science, Mahidol University, c2012. Call No: QL696.C729 P637h 2012 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book, entitled “Hornbills: a Thai heritage-a World heritage,” is an additional project that adds to the ongoing research project for hornbill conservation. PTTEP and the Faculty of Science, Mahidol University, have worked together on this book, aiming to disseminate knowledge on hornbill ecology as well as to promote the details of the activities undertaken by field research teams. The book aims to inform the general public of the value and importance of hornbills, which can result in a sense of personal attachment. All of this could lead to the joint efforts of all sectors to ensure the survival of these bird species and allow them to continue their role as the tree planters of Thailand.