ปาฐกถา ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2551

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 16
วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551
องค์ปาฐก คุณศิววงศ์ จังคศิริ
หัวข้อ แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทย
องค์ปาฐก Prof. Ram Sasisekharan
หัวข้อ Life Sciences Translational Research - Challenges and Opportunities

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 16 จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศิววงศ์ จังคศิริ เป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ "แนวทางเพิ่มสมรรถนะการวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทย" และ Prof. Ram Sasisekharan เป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ "Life Sciences Translational Research - Challenges and Opportunities"


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th