ปาฐกถา ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2547

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 12
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547
องค์ปาฐก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
หัวข้อ ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์ เมื่อโลกกำลังแบน

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 12 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก มีพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษยเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547 และร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

ในส่วนงานปาฐกถาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นองค์ปาฐก บรรยายในหัวข้อ  ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์ เมื่อโลกกำลังแบน


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th