เหรียญรางวัลพระราชทาน พฤกษนครา พ.ศ. 2546

เหรียญรางวัลพระราชทาน พฤกษนครา พ.ศ. 2546
เลขทะเบียน 0059 - 2554
เลขหมู่ MUSC.M3-0045
แหล่งที่มา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขนาด ความสูง 14 ซม. ความกว้าง 10 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ 2546
วันที่ได้รับมอบ ไม่ทราบแน่ชัด
ข้อมูลประกอบ เหรียญรางวัลพระราชทาน พฤกษนครา เป็นเหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการ
แมกไม้มิ่งเมือง ระดับหน้าบ้านน่ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ของกรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชเสาวนีย์
ในสมเด็จพระนางเจ้าส ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เป็นเหรียญทองทรงรี ประดับยอดด้วยตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ สก
พิมพ์ดักษรนูนข้อความว่า พระราชทาน รางวัลพฤกษนครา ระดับหน้าบ้านน่ามอง
บรรจุในกล่องหุ้มกำมะหยี่สีน้ำเงิน
สถานที่จัดเก็บ ตู้จัดแสดงรางวัลอละของที่ีะลึก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th