เกียรติบัตรหน้าบ้านน่ามอง พ.ศ. 2543

เกียรติบัตรหน้าบ้านน่ามอง พ.ศ. 2543
เลขทะเบียน 003-2561
เลขหมู่ MUSC.M3-0086
แหล่งที่มา งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขนาด 25 x 25 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ พ.ศ. 2543
วันที่ได้รับมอบ ไม่ทราบแน่ชัด
ข้อมูลประกอบ เกียรติบัตรรางวัล หน้าบ้านน่ามอง มอบให้คณะวิทยาศาสตร์
โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิตต รัตกุล
ตัวเกียรติบัตรเป็นกระดาษวงกลม ใส่กรอบสีม่วง
สถานที่จัดเก็บ ตู้จัดแสดงรางวัลอละของที่ีะลึก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th