รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ 2537 คณะวิทยาศาสตร์

โล่รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2537
มอบให้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขทะเบียน 0045-2554
เลขหมู่ MUSC.M3-0031
แหล่งที่มา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขนาด 22.5 x 29 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ พ.ศ. 2537
วันที่ได้รับมอบ ไม่ทราบแน่ชัด
ข้อมูลประกอบ โล่ไม้สีดำ ปิดหน้าด้วยแผ่นโลหะสีทองรูปวงรี ปรากฏข้อความ
The 1st Science and Technolgoy Award
Faculty of Science, Mahidol University
Thailand Toray Science Foundation
สถานที่จัดเก็บ หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th