รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ 2553 ภาควิชาชีวเคมี

โล่รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี พ.ศ. 2553
มอบให้แก่ ภาควิชาชีวเคมี
เลขทะเบียน 0046-2554
เลขหมู่ MUSC.M3-0032
แหล่งที่มา ภาควิชาชีวเคมี
ขนาด 15 x 25 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ พ.ศ. 2553
วันที่ได้รับมอบ ไม่ทราบแน่ชัด
ข้อมูลประกอบ โล่ไม้ทรงรีสีน้ำตาลแดง ปิดหน้าด้วยแผ่นโลหะสีเงิน ปรากฏข้อความ
Science and Technolgoy Award
Department of Biochemistry, Mahidol University
Thailand Toray Science Foundation
7th February, 2011
สถานที่จัดเก็บ หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th