แผ่นป้ายที่ระลึกการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

แผ่นป้ายที่ระลึกการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
เลขทะเบียน 0003-2558
เลขหมู่ MUSC.M3-0084
แหล่งที่มา สวทช.
ขนาด 30 x 30 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ พ.ศ. 2556
วันที่ได้รับมอบ 18 ธันวาคม 2558 (รับมอบจากงานประชาสัมพันธ์)
ข้อมูลประกอบ แผ่นป้ายที่ระลึกทำจากแผ่นอะคิลิกใสขนาด 30 x 30 ซม. ขอบโค้ง เจาะรูกลมทั้งสี่มุม
รองพื้นหลังด้วยสติ๊กเกอร์ขาวทึบ มีตราเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มีข้อความ

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโรงการ "มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย"
เพื่อร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข (ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th