โล่ที่ระลึกการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

โล่ที่ระลึกการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
เลขทะเบียน 0002-2558
เลขหมู่ MUSC.M3-0083
แหล่งที่มา สวทช.
ขนาด 20 x 20 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ พ.ศ. 2556
วันที่ได้รับมอบ 18 ธันวาคม 2558 (รับมอบจากงานประชาสัมพันธ์)
ข้อมูลประกอบ โล่ที่ระลึกทำจากแผ่นอะคิลิกใสขนาด 20 x20 ซม. ขอบโค้ง ตั้งบนฐานอะลิกใส
มีตราเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มีข้อความเซาะร่องสีทองว่า
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโรงการ "มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย"
เพื่อร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพเด็กไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข (ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th