กล้องยาสูบของอาจารย์สตางค์ (4)

กล้องยาสูบของอาจารย์สตางค์ (ชิ้นที่ 4)
เลขทะเบียน 0002-2560
เลขหมู่ MUSC.M7-0011
แหล่งที่มา มอบให้โดย ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ขนาด ความยาว 14 ซม.
ตำหนิ มีรอยกัดที่ก้านกล้อง
อายุ -
วันที่ได้รับมอบ 17 มกราคม 2560
ข้อมูลประกอบ กล้องยาสูบ ถอดออกเป็นสามชิ้น ด้านสูบสีดำ ก้านสีเงิน ด้านใส่ยาสีน้ำตาล
มีข้อความสลักเป็นภาษาอังกฤษ RONSON Made in England
สภาพสมบูรณ์ บรรจุในกล่องกระดาษสีแดงเลือดนก ขนาด 17x5x7 ซม.
ด้านบนกล่องพิมพ์ว่า BRUYERE dunhill
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th