ซองหนัง

ซองหนัง
เลขทะเบียน 0003-2554
เลขหมู่ MUSC.M7-0004
แหล่งที่มา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ขนาด 14.5 x 10 ซม.
ตำหนิ ซิปเปิดไม่ได้ ด้านในซองมีรอยขาด
อายุ -
วันที่ได้รับมอบ -
ข้อมูลประกอบ ซองหนังสีดำ มีลายที่ผิวเป็นร่องเล็กๆ ซิปชำรุด เปิดออกไม่ได้
ด้านในซองบุด้วยกระดาษ สภาพขาด ไม่ทราบประโยชน์ใช้สอย
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th