กล่องใส่บุหรี่ของอาจารย์สตางค์

กล่องใส่บุหรี่ของอาจารย์สตางค์
เลขทะเบียน 0003-2560
เลขหมู่ MUSC.M7-0012
แหล่งที่มา มอบให้โดย ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ขนาด 12.5 x 8.5 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ -
วันที่ได้รับมอบ 17 มกราคม 2560
ข้อมูลประกอบ กล่องบุหรี่ทำจากกระ ขอบโลหะสีทองแดงสลักลวดลาย
ด้านในใส่บุหรี่ได้สองด้าน คั่นด้วยแผ่นโลหะทองแดง
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th