กล้องยาสูบของอาจารย์สตางค์ (3)

กล้องยาสูบของอาจารย์สตางค์ (ชิ้นที่ 3)
เลขทะเบียน 0001-2560
เลขหมู่ MUSC.M7-00
แหล่งที่มา ศ ดร.ศกรณณ์ มงคลสุข
ขนาด ความยาว 14.5 ซม.
ตำหนิ สภาพสมบูรณ์
อายุ -
วันที่ได้รับมอบ 17 มกราคม 2560
ข้อมูลประกอบ กล้องยาสูบ ถอดออกเป็นสองชิ้น ด้านสูบสีดำ ด้านใส่ยาสีน้ำตาล
มีข้อความสลักเป็นภาษาอังกฤษ KAYWOODIE DRINKESS และหมายเลข 29
สภาพสมบูรณ์ บรรจุในกล่องกระดาษสีแดงเลือดนก ขนาด 17x5x7 ซม.
ด้านบนกล่องพิมพ์ว่า BRUYERE dunhill
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th