กล้องยาสูบของอาจารย์สตางค์ (2)

กล้องยาสูบของอาจารย์สตางค์ (ชิ้นที่ 2)
เลขทะเบียน 0002-2554
เลขหมู่ MUSC.M7-0003
แหล่งที่มา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ขนาด ความยาว 13 ซม.
ตำหนิ มีรอยกัดที่ก้านกล้อง
อายุ -
วันที่ได้รับมอบ -
ข้อมูลประกอบ กล้องยาสูบสีน้ำตาล ลายไม้ ผิวเรียบ ระบุข้อความด้านข้าง
38 F/T  DUNHILL ROOT BRIANK
สถานที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th