สมุดโน้ตส่วนตัวของอาจารย์สตางค์

สมุดโน้ตส่วนตัวของอาจารย์สตางค์
เลขทะเบียน 0002-2553
เลขหมู่ MUSC.M7-0001
แหล่งที่มา มอบให้โดย ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี
ขนาด 13 x 20 ซม.
ตำหนิ ปกขาด ห่วงที่สันขึ้นสนิม มีสก๊อตเทปติดที่สันเล่ม
อายุ  -
วันที่ได้รับมอบ เดือนมีนาคม 2550
ข้อมูลประกอบ เป็นสมุดโน้ตส่วนตัวของอาจารย์สตางค์
สมัยยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล
เขียนด้วยปากกาหมึกซึม หน้าปกมีลายเซ็นของอาจารย์
สถานที่จัดเก็บ ตัวจริง - กล่องหมายเลข 0002/2554
ฉบับจำลอง - จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th