ตึกกลม ฉบับที่ 6

ตึกกลม ฉบับที่ 6

นำเสนอสาระความรู้ ข่าวสาร กิจกรรม และบทความต่างๆ เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์
จัดทำโดยกลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

เนื้อหาน่าอ่านในฉบับ
               - เปิดปูมตึกกลม
               - คุยตึกกลม: ซุ้มเฟื่องฟ้า คลังเสบียงของคนคณะวิทย์
               - เรื่องร้ายสาระ : ซ้าย...ผ่าน(ไม่)ตลอด
               - Scenes from a Memory : ดนตรีที่เปลี่ยนโลก
               - ตึกกลมชวนชม : หนังชําแหละ
               - มุมหวานๆ เมื่อวานวัน
               - หน้านี้สีเขียว : ต้นไม้ที่ไร้ที่ยืน
               - ในบ้านของเราเอง : เรื่อง หมาหมา
               - มันมากับอีเมล์


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th