ตึกกลม ฉบับที่ 3

ตึกกลม ฉบับที่ 3

นำเสนอสาระความรู้ ข่าวสาร กิจกรรม และบทความต่างๆ เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์
จัดทำโดยกลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

เนื้อหาน่าอ่านในฉบับ
               - คุยโต๊ะกลม
               - รอบรั้วตึกกลม
               - I Love Chesse Cake
               - ยากับนาโน
               - สุดยอดหนังวิทยาศาสตร์ที่น่ากล่าวถึง
               - มองต่าง ม.
               - กิจกรรม: วิชาปฏิบัติที่น่าเรียน
               - เรากำลังเรียนวิทยฯ ไปเพื่ออะไร


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th