๘๘ ปี อาจารย์สตางค์

๘๘ ปี อาจารย์สตางค์
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher: กรุงเทพ : เซ็ทสแควร์, 2550.
Call No: Q143.S8 ป818 2550

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 15 กรกฎาคม 2550 จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสทำบุญครบรอบ 88 ปี โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
               - ประวัติอาจารย์สตางค์
               - อาจารย์สตางค์ ในความทรงจำ
               - คำสอนของอาจารย์สตางค์
               - อาจารย์สตางค์ กับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
               - จากศิษย์ถึงอาจารย์ (อาจารย์สตางค์ ...Super Mentor / เก็บตก งานวิจัยทางเคมี)


การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด 


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th