6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher: [กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย, 2561]

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในเล่มประกอบไปด้วย

  • ราชจักรีวงศ์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผลงานในรอบ 6 ทศวรรษ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประวัติและผลงาน 12 ภาควิชา
  • ข้อเขียนพิเศษวาระครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

อ่านฉบับเต็ม: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th