อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Publisher: -

หนังสืออนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบไปด้วย

  • ทำเนียบนามคณาจารย์แต่ละภาควิชา
  • ทำเนียบนามนักศึกษาแต่ละภาควิชา
  • บทความวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
  • ประมวลภาพประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านฉบับเต็มส่วนที่ 1 (PDF)
อ่านฉบับเต็มส่วนที่ 2 (PDF)

 

 

 


 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th