40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 2501-2541

40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 2501-2541
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Published: [กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย, 2541]

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 ตุลาคม 2541 ภายในเล่มประกอบไปด้วย

  • บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์
  • บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
  • ทำเนียบศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ
  • ข้อมูลต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
  • ทำเนียบนามศิษย์เก่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th