สูจิบัตร พิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

สูจิบัตร พิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Published: 2558

สูจิบัตร พิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558
จัดขึ้นพร้อมกันในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในเล่มบันทึกข้อมูลประวัติการก่อสร้างและประมวลภาพเหตุการณ์
ท้ายเล่มรวบรวมรายนามผู้บริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th