สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Author: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Publisher: -

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 โดย พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประกอบไปด้วย อาคารปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสัตว์ทดลอง อาคารชีวภาพการแพทย์


อ่านฉบับเต็ม (PDF)

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th