ปฐมนิเทศ’15 วิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศ’15 วิทยาศาสตร์
Author : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Published : กรุงเทพ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2515.

หนังสือ ปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายในประกอบด้วย

  • คำแนะนำระเบียบการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
  • แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
  • บทความ สารคดี บทความสะท้อนสังคม จากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านฉบับเต็ม (PDF)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th