การเรียนการสอน (3)


 
หมายเลทะเบียน 0116
เลขหมู่ MUSC.A9.2.0003
ชื่อภาพ การเรียนการสอน (3)
ที่มา หนังสือ อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2505
วันที่ได้รับ -
คำอธิบาย บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (สมัยที่ยังตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา)
คำค้น วิทยาศาสตร์การแพทย์, การเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการ
ขนาดภาพต้นฉบับ 4x5 นิ้ว
ประเภทของต้นฉบับ ภาพประกอบในหนังสือ
สถานที่เก็บ หน่วยจดหมายเหตุฯ (P112)
คุณสมบัติ ภาพสแกนสี
สภาพ สมบูรณ์
ชนิดไฟล์ JPG
ขนาด 450x0 pixels
 
การเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุและโสตทัศนจดหมายเหตุ เป็นไปเพื่อประโยชน์การศึกษาค้นคว้า
ห้ามมิให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากต้องการสำเนาภาพจากต้นฉบับ
กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตกับหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2201 5716 อีเมล์ 
apichai.ara@mahidol.ac.th